Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Brněnské podzemí

Labyrint pod Zelným trhem 

V hlubokých podzemních prostorách Labyrintu pod Zelným trhem na vlastní oči můžete spatřit unikátní a tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů brněnského podzemí. Zdejší sklepy vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk – nejvíce jich bylo vybudováno v době baroka. Aby mohlo město tuto ojedinělou architektonickou památku zpřístupnit, musely v roce 2009 sklepy projít komplexní stavební úpravou. Tehdy byly spojeny do jednoho celku. Vznikla tak unikátní soustava historických sklepení a chodeb, která dostala název Labyrint pod Zelným trhem. Labyrint pod Zelným trhem tvoří dva celky – společenská část, běžně nepřístupná veřejnosti, a prohlídková trasa, která se nachází v hloubce 6–8 metrů pod povrchem a je vybavena expozicemi, které připomínají původní využití.

Mincmistrovský sklep 

Mincmistrovský sklep či „Sklepení domu mincmistrů“ je označení historických sklepních prostorů, objevených při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999.Velmi cenný sklepní komplex vybavený expozicemi a instalacemi připomíná dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě. Expozice Mincmistrovského sklepa zachycuje historii mincovní ražby v Brně a na Moravě od poloviny 11. do začátku 16. století. Najdeme zde ukázky mincovního řemesla, funkční repliku středověkého mincovního lisu a faksimile městských privilegií. Zároveň je připomínkou historického vývoje této městské lokality. Je zde představen vývoj Rybného trhu, dnešního Dominikánského náměstí, i existence a zánik původně gotické Královské kaple, která stála ještě začátkem 20. století ve spodní části náměstí. S domem na Dominikánském náměstí je spojena osobnost Bruna, prvního doloženého brněnského královského mincmistra. Návštěvníci mohou potkat Bruna přímo ve sklepě (mimo středu), kde razí mince stejně jako před mnoha staletími.

Kostnice u Sv. Jakuba

V pátek 22. června 2012 se veřejnosti otevřela Kostnice u sv. Jakuba a zájemci tak mají možnost spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. Počtem kosterních ostatků je Kostnice u sv. Jakuba druhá největší v Evropě hned po pařížských katakombách. Z antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání.

Projekt „Zpřístupnění brněnského podzemí“ je financován ze sdružených prostředků statutárního města Brna a Evropské Unie. 

Kontakt

Labyrint pod Zelným trhem
Zelný trh 21
Brno 602 00
tel.: +420 542 212 892
labyrint@ticbrno.cz

Mincmistrovský sklep
Dominikánské náměstí 1
Brno 602 00
tel.: +420 602 128 124
mincmistr@ticbrno.cz

Kostnice u sv. Jakuba
Jakubské náměstí
(vstup do kostnice je v pravo od vstupu do kostela)
602 00 Brno
Tel.: +420 515 919 793
kostnice@ticbrno.cz

www.ticbrno.cz

Zajímavosti v cíli

  • Unikátní a tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů brněnského podzemí
  • Druhá největší kostnice v Evropě

Doprovodné služby

  • Prodej suvenýrů
  • Pronájem společenské části
  • Ražba pamětních mincí

Prohlídky

Labyrintem provází průvodce skupiny (max. 25 osob) každých 60 minut, červen - září o víkendu každých 30 minut. Návštěvník si může udělat představu, jak byly sklepy využívány v dobách svého vzniku. Dozví se například, jak se uchovávaly potraviny v dobách, kdy sklepy nahrazovaly lednice. Seznámí se i s vývojem osvětlovadel používaných v podzemí od prvních pochodní přes louče a loučníky až po lojové či parafínové svíčky a petrolejové lampy. Expozici doplňují předměty denní potřeby nalezené během archeologických průzkumů Zelného trhu.

Součástí prohlídky je i alchymistická laboratoř připomínající slavné lékaře, lékárníky a fyzikusy, kteří v Brně působili a proslavili město po celé Evropě. Na místní vinařskou tradici upozorňuje starý vinný sklep a historická krčma. O stinných stránkách života v dávných dobách vyprávějí repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století stávaly na tržišti.  Pro zahraniční návštěvníky jsou k dispozici audioguidy v 5 jazycích: angličtině, němčině, ruštině, italštině a francouzštině.

Celý komplex Mincmistrovského sklepa tvoří dvě části a prohlídky zde probíhají individuálně. Původní středověký sklep s barokní klenbou, přístupovým schodištěm a studnou ze 13. století doplňuje nově vytěžený spojovací tunel se dvěma audiovizuálními sály futuristického stylu, které slouží pro audiovizuální prezentaci historie i současnosti statutárního města Brna.

Prohlídky kostnice se konají každých 30 minut ve skupině po 20 osobách. Pro zahraniční návštěvníky jsou k dispozici texty v 7 jazycích: angličtině, němčině, ruštině, italštině, španělštině, francouzštině a polštině. Pro velký zájem doporučujeme vstupenky rezervovat na tel. čísle: +420 515 919 793 nebo emailové adrese: kostnice@ticbrno.cz.

Tip na výlet v okolí

  • Hrad Špilberk
  • Moravská galerie v Brně
  • Mendelovo muzeum
  • Lodní doprava na Brněnské přehradě
  • Moravské zemské muzeum