Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Nová provozní budova u Punkevních jeskyní otevřena

Neustále pro vás připravujeme nové zážitky a akce, abyste si výlet na jižní Moravu opravdu užili. Sledujte naši sekci Novinky, facebook nebo RSS kanál.14. 10. 2015

create_photo.php.jpg
Původní budova u Punkevních jeskyní byla postavena v  roce 1947. V roce 2004 byla vypsána veřejná architektonická soutěž na zpracování návrhu nové podoby areálu Punkevních jeskyní. V rámci soutěže byl vybrán jako vítězný návrh Architektonické kanceláře Burian - Křivinka z Brna. V roce 2012 se podařilo zajistit potřebné finanční zdroje. Cena nové budovy včetně bouracích prací, přípojek a venkovních úprav se pohybovala ve výši cca 49 milionu korun. Realizaci stavby provedla na základě výběrového řízení firma Stavos Brno a.s.. V průběhu stavby se původně předpokládalo úplné uzavření jeskyní pro turistický provoz. Ve snaze vyjít vstříc vysokému zájmu tuzemských i zahraničních návštěvníků o prohlídku jeskyně přistoupila Správa jeskyní ČR k  zajištění provizorního vstupu do jeskyně zvláštním tubusem a turistický servis byl zajišťován z mobilních buněk.

Stavba nové provozní budovy byla zahájena v  červnu 2014. Nová provozní budova je situována na místě budovy původní. Je však půdorysně posunuta směrem k severu. Tím se příchozím otevřel vstup do jeskyně, který byl původně skryt za budovou. Budova se opticky „opírá“ o skalní výběžek, který proniká do jejího interiéru. Střecha budovy je pokrytá vegetací a je dimenzována tak, aby odolala pádu kamene z okolních skal.

Projekt výstavby nové budovy však neobsahoval jen návrh budovy samotné. Podle projektu byl rovněž zbudován nový přístup k  přístavišti, zastřešení výstupu a nástupu do lodí. Důležitou součástí projektu bylo nejenom budování staveb nových, ale i odstranění staveb stávajících. Jednalo se zejména o odstranění budovy veřejných záchodů či bezbřehých asfaltových ploch, které obklopovaly původní budovu. Důležitým prvkem projektu bylo také nové řešení vytápění budovy pomocí tepelných čerpadel a odkanalizování budovy do čističky odpadních vod u Skalního mlýna. Do suterénu budovy byly integrovány kapacitní veřejné toalety pro návštěvníky, které jsou zdarma.

Záměrem Správy jeskyní bylo nově uspořádat a  zjednodušit pohyb návštěvníků, vybudovat novou vstupní budovu a upravit její okolí tak, aby co nejlépe splynula s divokou krásou okolní přírody. Nová provozní budova byla otevřena do řádného provozu 13. října 2015. Projekt byl financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí, Státního fondu životního prostředí a Správy jeskyní České republiky.  V nejbližší době uvažujeme o zřízení menší expozice v provozní budově o objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní a  dobývání Macochy. Rovněž je naší snahou zřídit naproti nové budovy stánek občerstvení, které podle podmínek přidělování dotací nemohlo být umístěno v nové provozní budově a které k tak významnému turistickému cíli bezesporu patří.
 

Na výpis novinek