Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou a je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou a metodickou.

Návštěvníci se mohou seznámit ve třinácti stálých expozicích s vývojem vědy a techniky: Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Parní motory, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, Od tamtamů k internetu, Letecká historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi a kolem nás, Technická herna – Experimentárium.

Technické muzeum v Brně má dále ve své správě externí objekty, které prezentuje in situ:

Stará huť u Adamova (tel.: 516 446 671) 
Stará huť, 679 04 Adamov 
otevřeno: duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin

Větrný mlýn v Kuželově (tel.: 518 329 795, 602 438 644)
Kuželov 156, 696 73 Hrubá Vrbka 
otevřeno: duben, květen, říjen: sobota, neděle a svátky 9–17 hodin (jindy na objednávku, min. 10 osob), červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin

Vodní mlýn ve Slupi (tel.: 515 235 370) 
Slup 94, 671 28 Jaroslavice 
otevřeno: duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin (prohlídka každou celou hodinu, poslední v 16 hodin

Kovárna v Těšanech (tel.: 544 248 713, 724 239 656) 
664 54 Těšany 
otevřeno: duben, květen, říjen: sobota, neděle a svátky 9–17 hodin (jindy na objednávku, min. 10 osob), červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin

Areál čs. opevnění v Šatově (tel.: 602 438 637)
671 22 Šatov 
otevřeno: duben, květen, říjen: sobota, neděle a svátky 9–17 hodin (jindy na objednávku, min. 10 osob), červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin (prohlídky každou celou hodinu – pro max. 20 osob), poslední v 16 hodin

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou (tel.: 602 225 243) 591 01 Žďár nad Sázavou 
otevřeno: květen–září: úterý–neděle a svátky 9–17 hodin (jindy na objednávku, min. 10 osob), říjen:  sobota–neděle, svátky 9–17 hodin (prohlídky každou celou hodinu), poslední v 16 hodin

Kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 541 421 411
fax: +420 541 214 418
email: info@technicalmuseum.cz

web: www.technicalmuseum.cz


Soubory ke stažení

Technické muzeum v Brně

Zajímavosti v cíli

 • Experimetárium – Technická herna – hlavní zásadou v této expozici je dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte
 • Historická stereovize – je považována za předchůdkyni biografů; toto zařízení v našem muzeu je jediným provozuschopným originálem ve střední Evropě
 • expozice jsou částečně upraveny pro nevidomé návštěvníky

Doprovodné služby

 • Speciální programy pro školy
 • 13 stálých expozic a krátkodobé výstavy
 • Výtvarně-technická dílna při Technickém muzeu v Brně – pro školy i pro širokou veřejnost

Speciální nabídky a akce

 • Slavnosti chleba (Vodní mlýn ve Slupi), Mladý těšanský kovář (Kovárna v Těšanech) – vždy začátkem září na našich externích památkách
 • pořádání konferencí a seminářů
 • víkendy tradičních řemesel (velikonoční a vánoční víkendy)
 • soustavná práce s veřejností, zejména s dětmi a mládeží
 • napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací

Náš tip na výlet v okolí

 • vila Tugendhat
 • hrad a pevnost Špilberk
 • státní hrad Veveří
 • Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka
 • ZOO Brno

Výlet bez bariér

bezbariérový přístup v celém objektu muzea