Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Hrad Bítov

Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů naší země (první písemná zmínka pochází z let 1061-1067). Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou, nedaleko jejího soutoku s Dyjí. Zrcadlí se ve vodách Vranovské přehrady (zbudované v r. 1935), jejíž vody zatopily obec Bítov v podhradí. Původně dřevěný, zeměpanský hrad byl počátkem 13. stol. přestavěn na hrad kamenný.

Býval centrem jednoho ze šesti moravských krajů a patřil do obranné linie jižní hranice země. Po vymření Přemyslovců se dostává (od r. 1307) na více než 200 let do rukou Lichtemburků. Za nich vzniklo jádro dnešní kaple Nanebevzetí Panny Marie (1334), základ dnešního paláce a jižního křídla a východní obranný systém. Po vymření Lichtemburků se zde vystřídali Strejnové ze Švarcenavy, dále Jankovští z Vlašimi, zakladatelé zdejší zbrojnice (1612-1755). Od roku 1755 hrad vlastní hrabata Daunové. Ti ho mezi lety 1811-1863 přestavěli do dnešní novogotické podoby. Za zmínku stojí zejména palácové novogotické interiéry s kolekcí rozsáhlé iluzivní výmalby napodobující dřevo, kámen nebo štuk. Po nich od r. 1904 do r. 1912 se zde vystřídali polské šlechtické rody Zamoiskych a Radzivilů. Posledním majitelem do roku 1945 byl velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Haasenfelsu. Jeho syn Jiří změnil hrad v největší soukromou zoologickou zahradu v té době u nás.

Kontakt

Státní hrad Bítov
Bítov 1, 671 07 Uherčice
Telefon: +420 515 294 622, +420 515 294 736
E-mail: bitov@npu.cz

Pokladna +420 515 294 622 (česky, anglicky)

Web: www.hradbitov.cz


Soubory ke stažení

Státní hrad Bítov

Zajímavosti v cíli

 • Iluzivní výmalba interiérů od rakouského malíře A. Schüllera
 • Největší sbírka vycpaných psů na světě – 51 kusů
 • Jedna z největších hradních zbrojnic v republice (zbraně od 15. – 19. století)
 • Romantická kolekce osvětlovadel vyrobených z kolorovaného plechu
 • Nově otevřeny prostory bítovského hradního pivovaru

Doprovodné služby

 • Restaurace na hradě
 • Hradní prodejna upomínkových předmětů (duben - říjen)
 • Sklep pánů z Lichtemburka – vinotéka (červenec-srpen)
 • Možnost uzamčení kola do stojanu

Speciální nabídky a akce

 • Velikonoční prohlídky
 • Noční prohlídky (červenec - srpen)
 • Svatby (občanské a církevní) – duben až červen a září až říjen
 • Šermířská vystoupení, divadlo – červenec, srpen
 • Vánoční adventní prohlídky - prosinec

Prohlídky

 • Okruh I. - Palác (hlavní okruh s průvodcem ), délka 60 - 70 minut, kapacita 25 - 30 osob
  prohlídka: přízemí – salla terrena v propojení s parkánovou zahradou, atypická kolekce osvětlovadel, možnost fotografování během prohlídky zdarma (bez blesku a selfie tyče).
  I. patro – ložnice baronky Olgy Haasové, interiéry hrabat Daunů
  II. patro - stálá zoologická sbírka s největší sbírkou vycpaných psů na světě
  přízemí severního křídla – hradní kuchyně (otevřená r. 2008)
  (V letních měsících je do prohlídky zakomponovaná historická hudba)
 • Okruh II. – Vstup do hradu (bez průvodce, prohlídka hradního pivovaru se sladovnou a dalších prostor)
  Prohlídka hradního pivovaru, nádvoří, hradní kaple, hradní zahrady (pokud zde není akce) a sezónních výstav. Mimo červenec a srpen také vstup do vězení a hladomorny.
 • Okruh III. – Zbrojnice (s průvodcem), délka 30 minut, kapacita do 20 osob
  (otevřeno pouze v červenci a srpnu, ostatní měsíce od dubna do října pouze na objednání od 10 osob). Výběrová expozice nejvýznamnějších exemplářů slavné bítovské zbrojnice. Zbrojnice je umístěna do původních prostor, kde byla uložena od 18.století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612-1736). Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století představuje také zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století. Vedle zájmu o umělecky řemeslně zpracované zbraně reprezentační povahy měli příslušníci rodu zvláštní zájem o technicky nové, nezvyklé řešení palných zbraní. Víceranné zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky. Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní, které vyjadřují vlastní obrannou funkci hradu jako kopí /11.stol./, meče /15.stol./, hradební pušky. Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti. Zbrojnice je charakteristická svým romantickým uspořádáním (štíty, dřevcové zbraně) navozujícím iluzi rytířských síní středověkých hradů.
 • Okruh IV. – Hradní vězení, hladomorna, mučírna (s průvodcem), délka do 30 minut, kapacita 15 osob (s průvodcem pouze v červenci a srpnu)
  Prohlídkový okruh v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu, Břitové věži z první poloviny 13. století. Jako obranná věž chránila svým břitem jediný vstup do tehdejšího dřevěného hradního opevnění. Původně byla věží obytnou (pro hradní posádku), v pozdějších dobách, kdy ztratila svůj význam (na přelomu 13. a 14. století) sloužila jako skladiště střelného prachu (říkalo se jí prašná). Od roku 1679 bylo ve věži zřízeno hradní vězení s hladomornou. Bývali zde vězněni neposlušní poddaní a lapkové. Kromě hladomorny uvidíte vězeňské kobky a jednu z mála mučíren u nás, vybavenou replikami nástrojů, které si může návštěvník vyzkoušet na vlastní kůži.

Zahraniční návštěvníci mají k dispozici tištěné texty v angličtině a němčině. Možnost živého cizojazyčného výkladu v angličtině a němčině v červenci a srpnu.

Tip na výlet v okolí 20 km

 • Státní zámek Vranov nad Dyjí
 • Státní zámek Uherčice
 • Hrad Cornštejn
 • Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Výlet bez bariér

Bezbariérový přístup: pouze nádvoří, restaurace a výstavní sál, kde pořádáme sezónní výstavy.