Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Hrad Bítov

Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů naší země (první písemná zmínka pochází z let 1061-1067). Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou, nedaleko jejího soutoku s Dyjí. Zrcadlí se ve vodách Vranovské přehrady (zbudované v r. 1935), jejíž vody zatopily obec Bítov v podhradí. Původně dřevěný, zeměpanský hrad byl počátkem 13. stol. přestavěn na hrad kamenný.

Býval centrem jednoho ze šesti moravských krajů a patřil do obranné linie jižní hranice země. Po vymření Přemyslovců se dostává (od r. 1307) na více než 200 let do rukou Lichtemburků. Za nich vzniklo jádro dnešní kaple Nanebevzetí Panny Marie (1334), základ dnešního paláce a jižního křídla a východní obranný systém. Po vymření Lichtemburků se zde vystřídali Strejnové ze Švarcenavy, dále Jankovští z Vlašimi, zakladatelé zdejší zbrojnice (1612-1755). Od roku 1755 hrad vlastní hrabata Daunové. Ti ho mezi lety 1811-1863 přestavěli do dnešní novogotické podoby. Za zmínku stojí zejména palácové novogotické interiéry s kolekcí rozsáhlé iluzivní výmalby napodobující dřevo, kámen nebo štuk. Po nich od r. 1904 do r. 1912 se zde vystřídali polské šlechtické rody Zamoiskych a Radzivilů. Posledním majitelem do roku 1945 byl velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Haasenfelsu. Jeho syn Jiří změnil hrad v největší soukromou zoologickou zahradu v té době u nás.

Kontakt

Státní hrad Bítov
Bítov 1, 671 07 Uherčice
Telefon: +420 515 294 622, +420 515 294 736
E-mail: bitov@npu.cz

V otevírací době:
Pokladna +420 515 294 622 (česky, německy)

Web: www.hradbitov.cz


Soubory ke stažení

Státní hrad Bítov

Zajímavosti v cíli

 • Iluzivní výmalba interiérů od rakouského malíře A. Schüllera
 • Největší sbírka vycpaných psů na světě – 51 kusů
 • Jedna z největších hradních zbrojnic v republice (zbraně od 15. – 19. století)
 • Romantická kolekce osvětlovadel vyrobených z kolorovaného plechu

Doprovodné služby

 • Restaurace na hradě
 • Třináctá komnata - obchůdek se suvenýry
 • Sklep pánů z Lichtemburka – vinotéka
 • Možnost uzamčení kola do stojanu

Speciální nabídky a akce

 • Noční prohlídky (červenec)
 • Svatby (občanské a církevní) – duben až červen a září až říjen
 • Šermířská vystoupení, divadlo – červenec, srpen
 • Vánoční adventní prohlídky - prosinec

Otevírací doba

Duben a říjen od 9,00 do 16,00 pouze o sobotách, nedělích a svátcích
Ve všední den pouze pro předem ohlášené výpravy.
Květen, červen, září od 9,00 do 17,00
Červenec, srpen 9,00 do 18,00

Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu před koncem pracovní doby
Polední přestávka: červenec - srpen od 12,00 do 12,30 hodin, květen - říjen od 12,00 do 13,00
V období březen a listopad zajišťujeme prohlídku hradu pouze pro předem ohlášené a potvrzené výpravy, v době od 9,00 do 14,00 hod. se 200% přirážkou. Skupiny od 20 osob.
Začátky prohlídek: duben, říjen každých 30 minut, květen, červen, září každých 20minut a  červenec a srpen každých 15 minut. Změna vyhrazena.
V případě konání svatebních obřadů – je začátek prohlídek upraven podle potřeby.
Zavíracím dnem je pondělí, v případě státního svátku v pondělí pak máme zavřeno v úterý.
 

Prohlídky

 • Okruh I. - Palác (hlavní okruh s průvodcem ), délka 60 - 70 minut, kapacita 25 - 30 osob
  prohlídka: přízemí – salla terrena v propojení s parkánovou zahradou, atypická kolekce osvětlovadel, možnost fotografování během prohlídky zdarma (bez blesku a selfie tyče).
  I. patro – ložnice baronky Olgy Haasové, interiéry hrabat Daunů
  II. patro - stálá zoologická sbírka s největší sbírkou vycpaných psů na světě
  přízemí severního křídla – hradní kuchyně (otevřená r. 2008)
  (V letních měsících je do prohlídky zakomponovaná historická hudba)
 • Okruh II. – Zbrojnice – (s průvodcem), délka 30 minut, kapacita do 20 osob
  (otevřeno pouze v červenci a srpnu, ostatní měsíce od dubna do října pouze na objednání od 10 osob). Od roku 2003 je otevřena výběrová expozice nejvýznamnějších exemplářů slavné bítovské zbrojnice. Zbrojnice je umístěna do původních prostor, kde byla uložena od 18.století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612-1736). Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století představuje také zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století. Vedle zájmu o umělecky řemeslně zpracované zbraně reprezentační povahy měli příslušníci rodu zvláštní zájem o technicky nové, nezvyklé řešení palných zbraní. Víceranné zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky. Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní, které vyjadřují vlastní obrannou funkci hradu jako kopí /11.stol./, meče /15.stol./, hradební pušky. Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti. Zbrojnice je charakteristická svým romantickým uspořádáním (štíty, dřevcové zbraně) navozujícím iluzi rytířských síní středověkých hradů.
 • Okruh III. – Hradní vězení, hladomorna, mučírna (s průvodcem), délka do 30 minut, kapacita 15 osob (otevřeno pouze v červenci a srpnu)
  Prohlídkový okruh v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu, Břitové věži z první poloviny 13. století. Jako obranná věž chránila svým břitem jediný vstup do tehdejšího dřevěného hradního opevnění. Původně byla věží obytnou (pro hradní posádku), v pozdějších dobách, kdy ztratila svůj význam (na přelomu 13. a 14. století) sloužila jako skladiště střelného prachu (říkalo se jí prašná). Od roku 1679 bylo ve věži zřízeno hradní vězení s hladomornou. Bývali zde vězněni neposlušní poddaní a lapkové. Kromě hladomorny uvidíte vězeňské kobky a jednu z mála mučíren u nás, vybavenou replikami nástrojů, které si může návštěvník vyzkoušet na vlastní kůži.
 • Okruh IV. – Vstup do hradu
  Prohlídka nádvoří, hradní kaple, hradní zahrady (pokud zde není akce) a sezónních výstav, prohlídka strašidel na téma - Erbovní bestie v prostorách sklepení bývalého pivovaru. Vstupné platí návštěvník, který nenavštíví žádný z prohlídkových okruhů I. - III.

Zahraniční návštěvníci mají k dispozici tištěné texty v angličtině a němčině. Možnost živého cizojazyčného výkladu v angličtině a němčině v červenci a srpnu.

Ceny

První okruh
Plné vstupné 130 Kč
Snížené vstupné (senioři, děti 6-15 let, studenti, ZTP) 90 Kč
Rodinné vstupné (2+2-3 děti) 350 Kč
Hromadné organizované výpravy MŠ 20 Kč
Děti do 6 let zdarma
 Fotografování a videonatáčení ZDARMA!!
Cizí jazyky A, N – papírová forma
Druhý okruh
Plné vstupné/Snížené vstupné 130 Kč/90 Kč
Rodinné vstupné (2+2-3 děti) 350 Kč
Děti do 6 let zdarma
Fotografování a natáčení v interiérech zbrojnice (při prohlídce) je přísně zakázáno.
Cizí jazyky A, N – papírová forma
Třetí okruh
Plné vstupné 100 Kč
Snížené vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné (2+2-3 děti) 280 Kč
Děti do 6 let zdarma
Fotografování a videonatáčení ZDARMA!!!
Cizí jazyky A, N – papírová forma
Čtvrtý okruh
Plné vstupné/Snížené vstupné 40 Kč/30 Kč
Děti do 6 let zdarma


Tip na výlet v okolí

 • Státní zámek Vranov nad Dyjí
 • Státní zámek Uherčice
 • Hrad Cornštejn
 • Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Výlet bez bariér

Bezbariérový přístup: pouze nádvoří, restaurace a výstavní sál, kde pořádáme sezónní výstavy.