Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

slide1

Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století - podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu - nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků, dominující zdejší členité krajině a výtvarně umocňující její osobitý půvab. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. S nimi spříznění hrabata Stadničtí ho drželi až do počátku druhé světové války. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.

Kontakt

Státní zámek Vranov nad Dyjí
Zámecká 93, 671 03
Telefon: +420 515 296 215 nebo +420 515 282 088, rezervace +420 607 512 356
GSM: +420 724 357 169
Email: vranov@npu.cz
Web: www.zamek-vranov.cz nebo www.novy-hradek.eu/


Soubory ke stažení

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Zajímavosti v cíli

 • Pozůstatky vranovského středověkého hradu
 • Architektura sálu předků rodu Althannů a kaple Nejsvětější Trojice od protagonisty evropského barokního stavitelství Johanna Berharda Fischera z Erlachu
 • Bohatá kolekce kameninových výrobků z vranovské továrny (1799 – 1882)
 • Klasicistní a romantické zámecké interiéry z konce 18. a z celého 19. století

Doprovodné služby

 • Rezervace vstupenek
 • Prodej propagačních materiálů
 • Knihkupectví
 • Služby vozíčkářům
 • Služby cykloturistům
 • Občerstvení včetně vinotéky a letní kavárny
 • Sociální zařízení
 • Ozvučení nádvoří
 • Letní lukostřelba
 • Pronájmy nebytových prostor

Speciální nabídky a akce

 • Občanské a církevní svatební obřady
 • Výstavy v bývalé kočárovně, v zámecké kapli a v galerii Thayana
 • Vranovské kulturní léto (koncerty a divadelní představení)

Otevírací doby

 • První okruh. V dubnu a říjnu od 9 do 16 hodin, v květnu, červnu a září od 9 do 17 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 18 hodin. V dubnu a říjnu je otevřeno pouze o víkendech a státních svátcích, ve všedních dnech jen pro organizované, předem objednané a správou zámku potvrzené skupiny. Uzavírací den je po celou sezónu pondělí a zpravidla i den po státním svátku.
 • Druhý okruh. Červenec a srpen od 10 do 17,30 hodin. Uzavírací den pondělí a zpravidla i den po státním svátku.
 • Třetí okruh. V červnu o sobotách a nedělích od 10 do 16,00 hodin a dále o víkendech v září od 10 do 16 hodin, po celý červenec a srpen od 10 hodin do 17 hodin. Uzavíracím dnem je pondělí a den po státním svátku.
 • Čtvrtý okruh. Prohlídku je možno uskutečnit jen po předchozí domluvě se správou zámku Vranov nad Dyjí, a to od května do září v návštěvních dnech prvního okruhu.

Umožňuje-li to provozní situace, je za zvláštní příplatek a se souhlasem správy zámku - zajišťována prohlídka i mimo uvedenou dobu.

 

Prohlídky

 • První okruh: historické interiéry zámku Prohlídka pouze s průvodcem. Trvá asi 55 minut. Meziprohlídkové intervaly jsou v letním období zpravidla 10 minutové. Polední přestávku vymezuje návštěvní řád na dobu od 12 do 13 hodin. Poslední prohlídka je zahajována hodinu před ukončením otevírací doby. Nejvyšší počet návštěvníků v jedné skupině 25 dospělých osob.
 • Druhý okruh: zámecká kaple Prohlídka s průvodcem. Délka prohlídky asi 25 minut. Nejvyšší počet návštěvníků ve skupině 50 osob. Meziprohlídkové intervaly cca 30 minut. Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Poslední prohlídka v 16,30 hodin.
 • Třetí okruh: sezonní výstava  Prohlídka bez průvodce. Délka prohlídky libovolná v rámci provozní doby. Bez polední přestávky.
 • Čtvrtý okruh: zámecká zahrada Délka prohlídky asi 20 minut. Maximální počet návštěvníků ve skupině 15 osob. Prohlídka možná jen s průvodcem podávajícím odborný, monotématicky strukturovaný výklad.

Zahraniční návštěvníci mají k dispozici tištěné texty v ruštině, francouzštině, španělštině, italštině, holandštině, polštině, maďarštině, angličtině a němčině. Možnost živého cizojazyčného výkladu v angličtině a němčině v červenci a srpnu, mimo tuto dobu většinou v němčině.

 

Ceny

První okruh
Plné vstupné 130 Kč
Snížené vstupné I 90 Kč
Rodinné vstupné 350 Kč
Příplatek za cizojazyčný výklad: 80 Kč / 50 Kč / 120 Kč / 25 Kč
Příplatek za prohlídku mimo návštěvní dobu v sezonním období 130 Kč / 90 Kč / 350 Kč / 25 Kč (to je vždy 100 % k základnímu nebo sníženému vstupnému)
Druhý okruh
Plné vstupné 40 Kč
Snížené vstupné I 25 Kč
Rodinné vstupné 100 Kč
Příplatek za cizojazyčný výklad: 40 Kč / 25 Kč / 100 Kč (to je vždy 100 % k základnímu nebo sníženému vstupnému)
Příplatek za prohlídku mimo návštěvní dobu v sezonním období 40 Kč / 25 Kč / 100 Kč (to je vždy 100 % k základnímu nebo sníženému vstupnému)
Třetí okruh
Plné vstupné 50 Kč
Snížené vstupné I  35 Kč
Při souběžném zakoupení vstupenky na prohlídku zámeckých interiérů 10 Kč

Pro všechny okruhy platí: Rodinné vstupné je určeno pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let. Na snížené vstupné I  mají nárok děti od 6 do 15 let, studující do 26 let po předložení průkazu, senioři od 65 let a držitelé těchto průkazů a osvědčení: ZTP, ISIC typu STUDENT a EURO typu STUDENT. Snížené vstupné II platí pro organizované skupiny dětí do 6 let. Zdarma mají vstup děti do 6 let a držitelé těchto průkazů a osvědčení: průkaz průvodce ZTP/P, Fond ohrožených dětí (FOD), karta ICOMOS – osobní průkazy, Asociace muzeí a galerií ČR, karta NPÚ plus 3 rodinní příslušníci, karta ICOM, novináři nahlášení správě objektu za účelem pracovní návštěvy. Veškeré nároky na slevu na vstupném nebo volný vstup musí být dokladovány! Platba v cizí měně je přípustná pouze v Euro.  Použití platební karty zatím možné není, zavedení této služby se připravuje.

 

Tip na výlet v okolí

Středověká zřícenina Nový Hrádek u Lukova je národní kulturní památkou historicky spjatou se zámkem Vranov, odkud je také spravována. Nachází se asi 14 km východně směrem na Znojmo. Je tvořen dvěma objekty - starší lucemburskou stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí ze 14. století a předním hradem, který vznikl postupně v 15. a 16. století z původního předsunutého opevnění. V období třicetileté války byl dobyt, pobořen a opuštěn vrchností. Počátkem 19. století byla jeho přední část upravena jako lovecký hrádek. Po roce 1945 se ocitnul v nepřístupném hraničním pásmu, do něhož byl vstup veřejnosti přísně zakázán. Od roku 1992 je opět přístupný veřejnosti. Dnešní zřícenina se nachází v první, nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí. Bohatství její flóry a fauny je mimořádné. Výjimečným zážitkem je i pohled z hradní vyhlídky na strhující panoráma podyjského kaňonu s údolními nivami a meandrující řekou

 

Výlet bez bariér

Vozíčkáři mají příležitost se bez potíží zúčastnit prohlídky zámku na třetím okruhu, ale i na okruhu prvním, kde je však musí pracovníci zámku přenést přes vstupní schodiště. Tato služba je správou památkového objektu poskytována na požádání a zdarma. Vozíčkářům je k dispozici v domku u hlavní brány vhodně upravené a modernizované sociální zařízení.