Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Historie a budoucnost průmyslového dědictví


01.04.2019 - 30.04.2019

19.jpg

Technické muzeum v Brně pokračuje, popáté, projektem s názvem Industriální Brno.
Zájemci se budou moci opět vydat s významnými odborníky „po stopách“ historie průmyslového města Brna.

„Každý rok zpřístupňujeme veřejnosti kousek průmyslového dědictví města Brna a snažíme se tak poukázat taktéž na jeho budoucí tvář – v letošním ročníku se část programu zaměří i na vývoj a historii brněnského hlavního nádraží, o jehož budoucnosti se vedou neustále vášnivé diskuze. Jednotlivé oblasti přiblíží projekt Industrální Brno nejen z historické stránky, ale pohled na problematiku přinesou i další odborníci, například z řad architektů,“ přibližuje cyklus přednášek a exkurzí Petra Mertová, organizátorka projektu Industriální Brno.

Dnešní chodec už vůbec nemusí vědět, že kráčí vedle budov, kde dříve předly selfaktory a klapaly tkalcovské stavy. Brno, dříve metropole vlnařství a textilního průmyslu, svou historii nenápadně ztrácí. Program Industriální Brno V zavzpomíná na textilní podnik Vlněnu, přiblíží provoz prvního parostroje z Vídně do Brna, představí historii barvírenství i samotný proces barvení a také vzestup a pád Zbrojovky Brno. Kromě přednášek nabídne i dvě vycházky, a to po stopách vývoje brněnského hlavního nádraží a zájemce provede suchou nohou po proudu Svitavského náhonu.
Přednášky se konají vždy v přednáškovém sále Technického muzea v Brně od 16.30 (4., 11., 18. a 25. dubna). Vstup je volný.

Vycházky se uskuteční 13. a 27. dubna. Sraz účastníků je vždy v 10.00. Výchozí bod pro vycházku „Po stopách vývoje hlavního nádraží“ (13. 4.) je v Denisových sadech u obelisku, v případě vycházky s názvem „Vodama industriálníma Brnama“ (27. 4.) se účastníci sejdou před hlavním vstupem do areálu Zbrojovky. Na exkurze je také vstup volný, je však nutné se na ně přihlásit na adrese mertova@tmbrno.cz. Přesnější údaje najdete v příloze tiskové zprávy Industriální Brno V – program.Zpět