Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Moravské zemské muzeum slaví 200 let


09.09.2016 - 31.12.2017

mzm_web.JPG

Moravské zemské muzeum oslaví v červenci roku 2017 dvě století své existence. Je to bezesporu výročí, které bude rezonovat v kulturním prostoru jak České republiky, tak jistě i celé střední Evropy. Instituce připravuje pro tuto událost řadu akcí a aktivit, které upozorní na význam, tradici a historii celého našeho muzejnictví. 

Muzea vždy hrála klíčovou roli v utváření moderní občanské společnosti, stála u zrodu většiny vědních oborů a svou nezastupitelnou roli plní i v současné době. Je proto důležité připomínat současné společnosti funkci muzea a hodnoty, jež uchovává, a využít k tomu právě dvousetleté jubileum. Muzeum tvoří významnou platformu pro uchovávání dokladů o přírodním i kulturním bohatství a je jedním z nejdůležitějších center osvěty a mimoškolní edukace. Po celá dvě století stimuluje formování a rozvoj většiny vědních disciplín, díky čemuž disponuje mimořádnou pramennou bází tvořenou miliony autentických dokladů o minulosti, kultuře i přírodě našeho státu. Je potřeba také zdůraznit, že moderní muzejnictví se dnes nepodílí jen na zvyšování kvality života společnosti, ale přináší i hospodářské příležitosti. Důležitým rozvojovým předpokladem Moravského zemského muzea - paměťová instituce působící v Brně - je moderní trend chápání muzea jako přehledné interaktivní vzdělávací encyklopedie sloužící široké odborné i laické veřejnosti. Moravské zemské muzeum pokračuje v již ustaveném trendu otevřenosti vůči návštěvníkům a v rozšiřování komfortních muzejních služeb. Svoji nezastupitelnou roli v brněnské kultuře potvrzuje i objekty, které ve městě Brně zpřístupňuje veřejnosti (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Mendelianum, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka, Centrum kulturně-politických dějin 20. století). Ročně navštíví Moravské zemské muzeum 160 000 návštěvníků.

Záštitu nad projektem převzali primátor statutárního města Brna a prezident České republiky.

Jednou ze součástí roku oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je série výstav, během níž se vždy na jeden měsíc představí odborná oddělení.

Více na www.200letmzm.cz.

 

 Zpět