Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Rajhradské středověké skriptorium


14.09.2019 - 14.09.2019

0092v.jpg Rajhradské středověké skriptorium - wokshop, který je pořádán v rámci Dnů evropského dědictví.
Proběhne v sobotu 14.9. 2019 od 10 hod. a od 14 hod.   


Návštěvníci se nejprve v historickém sálu klášterní knihovny seznámí s četnými ukázkami z rajhradské rukopisné sbírky. Prostřednictvím komentované prohlídky bude k vidění nejstarší kniha sbírky – tzv. Martyrologium Adonis z počátku 10. století, představující druhý nejstarší rukopis na Moravě, který je o více než jedno století starší než samotný zdejší klášter, a dále ukázky liturgických knih, které se používaly v Rajhradě již ve 12.–14. století. Prohlédnout si bude možné i breviář z místního skriptoria se vzácnými iluminacemi připisovanými Mistru Theodoricovi. Neméně krásné jsou též rukopisy Petrarcovy a bohatě zdobené opisy dobově oblíbených kazatelských příruček. První část setkání zakončíme ukázkami husitských a protihusitských traktátů z 15. století, včetně opisů několika významných děl Mistra Jana Husa.
V muzejním skriptoriu poté bude na návštěvníky čekat seznámení s praktickou stránkou vzniku středověkých rukopisů. Dozvíme se například, čím a na co se rukopisy psaly, postup výroby písařských látek (zejména inkoustů, barev a pergamenu) a také to, čím můžeme historické a obtížně dostupné látky dnes nahradit. V praktické části se poté návštěvníci budou moci vžít do role středověkého skriptora a získané poznatky si vyzkoušet prostřednictvím psaní textu brkem podle středověké předlohy, stejně jako malování barevných iniciál. Odměnou za pracovní úsilí bude i malé pohoštění.

Vstupné: 50 Kč
Průvodci: Mgr. Jiří David, Ph.D., Ivan Zálešák
Zpět