Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Odborná přednáška


29.01.2019 - 29.01.2019

Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU

Příběh člověka – od anatomie k technologiím

Dílčí názory na evoluci člověka se sice mění, což dokládají neočekávané nálezy z terénu i nové metody laboratorního výzkumu, ale základní struktura vývojového "stromu" se tím neustále zpřesňuje. Přednáška nejprve stručně přehlédne současné názory na taxonomii, fylogenezi a genetické postavení člověka v rámci homininů. Poté se zaměří na komplex anatomických změn na lidské kostře, vyvolaný vzpřímením postavy a bipedním způsobem pohybu. Následuje zamyšlení se nad vzájemným provázáním anatomických změn, které proběhly relativně rychle, a specificky lidským, tedy technologickým způsobem adaptačních odpovědí na četné nové problémy. Lidská cesta tak zahrnuje inovativní technologie, včetně nových forem lidské komunikace, která vede k viditelným úspěchům, jako je například demografický růst a rychlé šíření lidské populace.

Začátek v 18 hodin. Vstupenky na www.hvezdarna.cz.


Zpět