Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Odborná přednáška


21.02.2019 - 21.02.2019

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Katedra matematické analýzy

Strašidelné matematické paradoxy aneb  S rozumem v koncích.

V roce 1924 dokázali polští matematikové Stefan Banach a Alfred Tarski matematickou větu, která zdánlivě odporuje zdravému rozumu. Trojrozměrnou kuličku je možné napsat ve tvaru sjednocení několika množin, z nichž lze pak sestavit dvě takové kuličky, obě zcela identické s tou původní. Věta dostala přiléhavý název "Banachův-Tarského paradox“. Jak je ale vůbec něco takového možné, co je to za podivná kouzla? Historické načasování výsledku je navíc velice důležité – věta se objevila již po objevech Cantorových a Hilbertových, ale ještě před objevy Gödelovými. V přednášce se populární formou zaměříme na otázky související s pojmem matematického paradoxu a jeho významem. A mimochodem, k vyslechnutí přednášky není zapotřebí žádného matematického vzdělání:-)

Více informací a vstupenky na www.hvezdarna.cz.


Zpět