Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Rok 1968 v Brně očima cenzora


22.08.2018 - 28.10.2018

rok1968_budikova.jpeg V srpnu 2018 uplyne rovných 50 let od okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a výstava má tyto události připomenout. Okupaci však chceme připomenout z dvojí perspektivy – jak z pohledu reálných událostí, jež se udály v Brně, tak z hlediska následné reakce konzervativního jádra KSČ a okupační propagandy. Připomenuto bude deformování historických událostí téměř v současném čase, podobající se takřka orwelovské realitě, a to jak tzv. vysílačkou Vltava, tak později tiskovinami. Stejně tak bude zmíněn, pro Brno velmi důležitý, rok 1969 včetně prvního výročí okupace, a počátky „normalizace“.

Část prostoru bude věnována i tzv. „druhému životu události“ v současnosti, kdy je okupace vojsky Varšavské smlouvy vykládána často až bizarním způsobem různými extremistickými skupinami či konspiračními weby.

Zpět