Objevujte TOP výletní cíle
jižní Moravy!

TOP výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Archeologický ústav a jeho unikátní nálezy


10.10.2017 - 05.11.2017

archeologicky ustav

V době vzniku Františkova muzea byly středem jeho zájmu hlavně obory přírodovědné. Několik získaných archeologických předmětů bylo vystaveno jako „starožitné kuriozity“.

Dnes patří Archeologický ústav  Historického oddělení Moravského zemského muzea mezi oddělení s největším počtem sbírek. V  jeho péči jsou sbírkové předměty od mladší doby kamenné (neolitu) až po období vrcholného středověku. Mezi nimi vyniká řada unikátních nálezů nevyčíslitelné historické hodnoty –  například neolitická venuše z  Hlubokých Mašůvek, soubor bronzových kování konvice z Brna-Maloměřic z  doby laténské či inventář velmožského hrobu z doby stěhování národů z  Blučiny. Významné jsou i rozsáhlé soubory, například sbírka Františka Vildomce, nálezový fond pohřebišť z mladší doby kamenné u Vedrovic, materiál z výzkumu hradiště doby bronzové Cezavy u Blučiny i z keltského oppida Staré Hradisko.

Výstava je ke shlédnutí v Ditrichsteinském paláci do 5. 11. 2017.Zpět